අම්පාර දිස්ත්‍රික් තරුණ ක්‍රියාකාරීන් හමුව

  අම්පාර දිස්ත්‍රික් තරුණ ක්‍රියාකාරීන් හමුව

  ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් බලගැන්වීම සඳහා වන දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් අගෝස්තු 19 දින, අම්පාර කාර්තිව්…
  අබිමන් ලංකා කලඑළි දැක්ම

  අබිමන් ලංකා කලඑළි දැක්ම

  ශ්‍රී ලංකාවේ විකල්ප දේශපාලන ප්‍රවාහයේ ඉදිරි පිම්ම සනිටුහන් කරන “අබිමන් ලංකා” කල එලි දැක්වීම, අගෝස්තු මස 22වන දින කොළඹ සව්සිරිපාය…
  වස විස නැති රටක් බිහිකිරීමේ මෙහෙයුම (2වන අදියර)

  වස විස නැති රටක් බිහිකිරීමේ මෙහෙයුම (2වන අදියර)

  රොහාන් පල්ලෙවත්ත මහතාගේ සංකල්පයක් මත වස විසෙන් තොර රටක් හා නීරෝගී ජාතියක් බිහි කිරීමේ මෙහෙයුමේ දෙවන අදියර වන ගම්පහ බල…
  Back to top button